Pāriet uz galveno saturu

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi https://izsekosanasierices.lv/ interneta veikalā

 1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi un nosacījumi”) ir Pusēm saistošs dokuments, kas nosaka Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus un nosacījumus starp Pircēju un Pārdevēju (MB Ambanas https://izsekosanasierices.lv),

 savstarpējās tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu atbildību un citus jautājumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu https://izsekosanasierices.lvinterneta veikalā.

1.2: Interneta veikalā drīkst iepirkties:

 • rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kas sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu;
 • nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ja vien tā nav emancipēta;
 • juridiskā persona;
 • visu iepriekš minēto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus. Pircēja pirkumiem Interneta veikalā ir piemērojami Noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Jaunie Noteikumi un nosacījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas https://izsekosanasierices.lv tīmekļa vietnē.

1.4. Pircēja pienākums ir sniegt Pārdevējam derīgu Pircējam piederošu e-pasta adresi.

1.5. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka piekrīt aprakstītajiem preču iegādes noteikumiem un ir tiesīgs iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar 1.2. punktu.

 1. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs apstiprina pasūtījumu, e-veikalā izveidojot iepirkumu grozu, norādot piegādes adresi, izvēloties maksājuma veidu un iepazīstoties ar Pārdevēja noteikumiem.

2.2 Pircējs var pasūtīt preces https://izsekosanasierices.lv e-veikalā, izvēloties vienu no šādām metodēm:

 • reģistrējoties tiešsaistē https://izsekosanasierices.lv e-veikalā (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
 • rakstot uz e-pasta adresi:info@izsekosanasierices.lv;
 • zvanot pa tālruni +371-20484176

2.3. Preču pasūtīšana pa tālruni vai e-pastu. Šie Noteikumi un nosacījumi un Privātuma politikas noteikumi attiecas arī uz Pircējiem, kuri ir veikuši Preču pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu. Veicot pasūtījumu, Pircēji tiem piekrīt..

 1. Personas datu aizsardzība, reģistrācija

3.1. pasūtot preces tiešsaistes veikalā https://izsekosanasierices.lv, pircējam reģistrācijas vai pasūtījuma laikā ir jāsniedz pieprasītie dati.

3.2. Pircējs ir atbildīgs par pareizas informācijas sniegšanu reģistrācijas laikā.

3.3. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei pasūtījumu kontroles un izpildes analīzes nolūkos. Pircējs arī piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru tiek nosūtīti informatīvi ziņojumi par pasūtījuma izpildi.

3.4. Reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces, Pircējs apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust savus pieteikšanās datus.

3.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

3.6. Pircējs var izmantot interneta veikalu bez reģistrācijas vai reģistrējoties. Pircējs reģistrējas interneta veikalā, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā Pircējam ir jānorāda personas dati, kas nepieciešami identifikācijai, preču piegādei, saziņai u. c. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā mainīt vai papildināt datus. Ja Pircējs vēlas anulēt reģistrācijas veidlapu, Pircējam par to ir jāpaziņo Pārdevējam pa e-pastu. Pēc reģistrācijas anulēšanas Pircējam ir iespēja atkal iepirkties interneta veikalā, pasūtot preces pa e-pastu vai tālruni, vai veicot atkārtotu reģistrāciju.

Mēs respektējam savu klientu privātumu. Jebkura informācija, kas attiecas uz personas datiem, kuri tiek sniegti, veicot pasūtījumu / reģistrējoties veikalā (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija), tiek apkopota tikai un vienīgi ar šādu mērķi: izpildīt klientu pasūtījumus un risināt problēmas ar preču piegādi. Personīgā informācija netiks publicēta vai kā citādi nodota trešajām personām. E-veikala darbības izbeigšanas gadījumā visi https://izsekosanasierices.lv darbības laikā savāktie lietotāju dati tiks neatgriezeniski iznīcināti.

 1. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces no interneta veikala https://izsekosanasierices.lv saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas šajos Noteikumos un nosacījumos un citās e-veikala informācijas sadaļās.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces Šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

4.6. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu.

4.7. Ja mainās reģistrācijas veidlapā norādītie Pircēja dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

4.8. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja viņš / viņa pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam / viņai nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs.

4.9. veicot pasūtījumu tiešsaistes veikalā https://izsekosanasierices.lv, Pircējs piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas Noteikumiem un nosacījumiem un apņemas tos ievērot, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

 1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1 Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala https://izsekosanasierices.lv pakalpojumus

5.2. Ja Pircējs mēģina graut interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt vai pārtraukt Pircēja piekļuvi interneta veikalam.

5.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt https://izsekosanasierices.lv sniegtos pakalpojumus  vai pakalpojuma daļas apjomu, vai sniegšanas veidu, kā arī apturēt, pārtraukt vai iekasēt maksu par pakalpojumu vai tā daļu.

5.4 Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt https://izsekosanasierices.lv darbību. Šādā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek slēgti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

5.5. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs neveic samaksu par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad ir izvēlējies šo Noteikumu un nosacījumu 6.2.1. vai 6.2.2.2.2. punktā paredzētos apmaksas veidus.

5.6. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šo Noteikumu un nosacījumu saturu.

5.7. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas iekļauta reģistrācijas veidlapā, un neizpaust to trešajām personām.

5.8. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5.9. Svarīgu apstākļu gadījumā, kad Pārdevējs nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas Pircējam piedāvāt līdzvērtīgu preci un, ja Pircējs atsakās pieņemt līdzvērtīgu preci, atmaksāt Pircēja samaksāto naudu, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu.

 1. Cenas, maksāšanas kārtība un noteikumi

6.1 Interneta veikals ir pieejams pirkumiem tiešsaistē 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī.

6.2. Pircējs var samaksāt par pasūtītajām precēm, izvēloties kādu no šiem veidiem:

6.2.1. izmantojot elektroniskos banku pakalpojumus;

6.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

6.2.3. skaidrā naudā preču saņemšanas brīdī;

6.3 Visas preču cenas Interneta veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.

6.4. Sūtījuma sagatavošana tiek uzsākta tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par Preci, ja vien Klients neizvēlas par sūtījumu samaksāt skaidrā naudā, to saņemot. Preces saņemt no noliktavas ir iespējams darba laikā, kas ir norādīts lapas kontaktinformācijas sadaļā.

 1. Preču piegāde

7.1. Pircējs, pasūtīšanas brīdī izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu.

7.2. Pircējs apņemas pieņemt Preces pats. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats pieņemt Preces un Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādi nepareizai personai.

7.3. Preces Pircējam piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers) vai Pircējs tās izņem tuvākajā pasta nodaļā. Pircējs Preces var saņemt arī  https://izsekosanasierices.lv veikala noliktavā Viļņā.

7.4. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar piegādes noteikumiem. Izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes termiņiem.

7.5. Visos gadījumos, kad Preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

7.6. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir Preces, kas nav pasūtītas, vai ir nepareizs preču daudzums, vai, ja sūtījums ir nepilnīgs.

7.7. Ja Pircējs piegādes brīdī pamana iepakojuma bojājumus, Pircējam par to jāinformē Pārdevējs.

 1. Preču kvalitāte

8.1. Detalizēta informācija par visām tiešsaistes veikalā https://izsekosanasierices.lv  pārdotajām precēm ir sniegta katras Preces aprakstā.

8.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja e-veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

 1. Preču atgriešana un apmaiņa

9.1 Preču atgriešana veicama saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”.

9.2. Pircējam Preces atpakaļ ir jānosūta ierakstītā Lietuvas Pasta sūtījumā. Pasta izdevumus par kvalitatīvi atgrieztām vai apmainītām Precēm sedz Pircējs.

9.3. Pircējs Preci(-es), var atgriezt četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad Prece piegādāta Pircējam, informējot par to Pārdevēju pa e-pastu un aizpildot speciālo atgriešanas veidlapu e-veikalā.

9.4. Atgrieztajām Precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā, labā stāvoklī, nebojātām, nelietotām, tādā pašā stāvoklī, kādā Pircējs tās saņēmis. Arī to izskatam jābūt labā stāvoklī (neskartām etiķetēm, aizsargplēvei u. tml.). Puses vienojas, ka Preču iepakojuma izskata izmaiņas, kas bijušas nepieciešamas Preču pārbaudei, netiek uzskatītas par būtiskām izskata izmaiņām.

9.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 9.3. punktā noteikto atgriešanas kārtību.

9.6. Gadījumā, ja tiek atgrieztas nepareizi izsūtītas (pasūtījumam neatbilstošas) Preces un / vai bojātas Preces, Pārdevējs apņemas šādu Preci pieņemt un aizstāt to ar līdzīgu atbilstošu Preci.

9.7. Ja Pārdevēja rīcībā nav aizvietošanai piemērotas preces, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, ieskaitot piegādes maksu.

9.8. Ja Pircējs atgriež akcijas laikā iegādātu preci, viņam tiek atmaksāta par preci samaksātā summa ar piemēroto atlaidi.

9.9. Pircējs piekrīt, ka gadījumā, ja viņš / viņa samaksā skaidrā naudā Preču saņemšanas brīdī un nolemj atgriezt Preces, nauda tiks atmaksāta uz viņa / viņas norādīto bankas kontu.

 1. Mārketings un informācija

10.1. https://izsekosanasierices.lv var organizēt dažādas akcijas un piedāvājumus.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akcijas noteikumus un nosacījumus, tostarp akciju atcelt. Jebkurš akcijas noteikumu un nosacījumu grozījums vai atcelšana stājas spēkā ar grozīšanas vai atcelšanas brīdi.

10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.

10.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā “Kontakti” norādītajiem tālruņa numuriem un e-pasta adresēm.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus nesaņem interneta pieslēguma traucējumu, traucējumu e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklos vai Pircēja nepareizu sniegtu datu dēļ.

10.6. Pircējs piekrīt, ka viņa e-pasta adrese un / vai tālruņa numurs var tikt izmantoti mārketinga mērķiem. Klients piekrīt saņemt jaunumus un citu reklāmas informāciju. Reklāmas informācija netiks nosūtīta, ja Klients to pieprasīs.

 1. Nobeiguma noteikumi

11.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas Noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem un noteikumiem.

11.2. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu piemērošanu, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Pircējs var iesniegt pieprasījumu / sūdzību par Preci vai pakalpojumu, kas iegādāts mūsu interneta veikalā, Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādē (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr. 8 5 262 67 51, fakss: 8 5 262 67 51, tālr. (8 5) 279 1466, tīmekļa vietne www.vvtat.lt, tās teritoriālajās struktūrvienībās novados – http://www.vvtat.lt//index.php?470187665), vai aizpildot pieprasījuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/.